Gizlilik politikası

Kişisel Veriler için Bu Gizlilik Politikası (bundan sonra Gizlilik Politikası olarak anılacaktır), bu Gizlilik Politikasının metninin bulunduğu web sitesinin Kullanıcı hakkında ve üzerinde barındırılan tüm programlar ve ürünlerle ilgili alabileceği tüm bilgiler için geçerlidir.

1. ŞARTLARIN TANIMI

1.1 Bu Gizlilik Politikasında aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:

1.1.1. - site yönetimi, kendi adına hareket eden, kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen ve (veya) yürüten ve ayrıca kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını, işlenecek kişisel verilerin bileşimi, kişisel olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin (işlemlerin) belirlenmesi veri.

1.1.2. - doğrudan veya dolaylı olarak belirlenmiş veya belirlenmiş bireye ilişkin herhangi bir bilgi (kişisel verilerin konusu).

1.1.3. - otomasyon araçlarının kullanımıyla veya bu araçların toplanması, kaydedilmesi, sistematik hale getirilmesi, biriktirilmesi, depolanması, iyileştirilmesi (güncelleme, değiştirme) dahil olmak üzere kişisel verilerle kullanılması olmaksızın gerçekleştirilen herhangi bir işlem (işlem) veya işlem kümesi (işlem) çıkarma, kullanma, aktarma (dağıtım, provizyon, erişim), duyarsızlaşma, engelleme, silme, kişisel verilerin imhası.

1.1.4. - Site Yönetiminin kişisel verilerin konusu veya başka yasal gerekçelerin mevcudiyeti olmadan rızası olmadan kasıtlı olarak yayılmasına izin vermeme şartına uyması gerekliliği.

1.1.5. - siteye İnternet üzerinden erişebilen ve bu siteyi kendi amaçları için kullanan kişi.

1.1.6. , bir web sunucusu tarafından gönderilen ve kullanıcının bilgisayarında depolanan ve web sitesinin ya da web tarayıcısının, ilgili sitenin sayfasını açmaya çalışırken bir HTTP isteğinde her seferinde web sunucusuna gönderdiği küçük bir veri parçasıdır.

1.1.7. IP tabanlı bir bilgisayar ağındaki bir düğümün benzersiz bir ağ adresidir.

2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. Kullanıcının siteyi kullanması, bu Gizlilik Politikasını ve Kullanıcının kişisel verilerinin işlenme şartlarını kabul eder.

2.2. Gizlilik Politikası koşullarına uymadığı takdirde, Kullanıcı siteyi kullanmayı bırakmalıdır.

2.3 Bu Gizlilik Politikası sadece bu site için geçerlidir. Site yönetimi, Kullanıcının bu sitede mevcut olan bağlantıları tıklayabildiği üçüncü taraf siteleri kontrol etmez ve sorumlu değildir.

2.4. Site yönetimi, Site Kullanıcısı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunu onaylamaz.

3. GİZLİLİK POLİTİKASI KONUSU

3.1. Bu Gizlilik Politikası, Site İdaresinin, Kullanıcının Site İdaresi'nden çeşitli talepler için sağladığı kişisel verilerin kasıtlı olarak ifşa edilmemesi yükümlülüğünü belirler (örneğin, siteye kaydolurken, sipariş verirken, bildirimlere abone olurken vb.).

3.2. Bu Gizlilik Politikası kapsamında işleme alınmasına izin verilen kişisel veriler, Kullanıcı tarafından Sitede özel formlar doldurularak sağlanır ve genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:

3.2.1. soyadı, adı, Kullanıcının koruyucusu;

3.2.2. Kullanıcının iletişim telefon numarası;

3.2.3. e-posta adresi (e-posta);

3.2.4. Kullanıcının ikamet ettiği yer ve diğer veriler.

3.3. Site yönetimi ayrıca, ziyaret sırasında otomatik olarak site sayfalarına iletilen Kişisel Verilerin korunması için de çaba harcıyor:

IP Adresi;
çerezlerden bilgi;
Tarayıcı hakkında bilgi (veya siteye erişen başka bir program);
erişim zamanı;
ziyaret edilen sayfa adresleri;
Yönlendiren (önceki sayfa adresi) vb.

3.3.1. Çerezleri devre dışı bırakmak siteye erişememeye neden olabilir.

3.3.2. Site, ziyaretçilerinin IP adresleriyle ilgili istatistikleri toplar. Bu bilgiler teknik sorunları tanımlamak ve çözmek, operasyonların doğruluğunu izlemek için kullanılır.

3.4. Yukarıda belirtilmeyen diğer hiçbir kişisel bilgi (satın alma geçmişi, tarayıcılar ve kullanılan işletim sistemleri vb.), Hükümlerde belirtilmedikçe kasıtlı olarak açıklanmayacaktır. 5.2. ve 5.3. Bu Gizlilik Politikasının Açıklaması.

4. KİŞİSEL KULLANICI BİLGİLERİ TOPLAMA AMAÇLARI

4.1. Kullanıcının kişisel verileri, site yönetimi tarafından şunları yapmak için kullanılabilir:

4.1.1. Sipariş vermek ve (veya) bir Sözleşmeye girmek için sitede kayıtlı Kullanıcının belirlenmesi.

4.1.2. Kullanıcının sitenin kişisel kaynaklarına erişimini sağlama.
4.1.3. Bildirimler gönderme, sitenin kullanımıyla ilgili sorular, hizmet sunma, işleme istekleri ve Kullanıcının istekleri dahil olmak üzere Kullanıcı ile geri bildirimde bulunmak.

4.1.4. Güvenliği sağlamak için kullanıcının yerini belirleyin, sahtekarlığı önleyin.

4.1.5. Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunun ve eksiksizliğinin onaylanması.

4.1.6. Kullanıcı bir hesap oluşturmayı kabul etmişse, alışveriş yapmak için bir hesap oluşturun.

4.1.7. Site Kullanıcısının Siparişin Durumu ile İlgili Bildirimleri.

4.1.8. Ödemeleri işleme almak ve almak, vergi veya vergi avantajlarını onaylamak, ödemeye meydan okumak, Kullanıcı tarafından bir kredi limiti alma hakkını belirlemek.

4.1.9. Sitenin kullanımıyla ilgili problemlerde Kullanıcıya etkili müşteri ve teknik destek sağlamak.

4.1.10. Kullanıcıya rızasını, ürün güncellemelerini, özel teklifleri, fiyat bilgilerini, haber bültenlerini ve site adına veya site ortakları adına diğer bilgileri sağlama.

4.1.11. Tanıtım faaliyetlerinin Kullanıcı izniyle uygulanması.

4.1.12. Kullanıcıya tekliflerini, güncellemelerini veya hizmetlerini almak için üçüncü taraf sitelere veya bu sitenin ortaklarının servislerine erişim sağlama.

5. KİŞİSEL BİLGİ İŞLEME YÖNTEM VE ŞARTLARI

5.1. Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi, herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın, otomasyon araçlarını kullanan kişisel veri bilgi sistemleri veya bu araçları kullanmadan da dahil olmak üzere herhangi bir yasal yoldan gerçekleştirilir.

5.2. Kullanıcı, Site İdaresi'nin kişisel verileri üçüncü şahıslara, özellikle de kurye servislerine, posta servis organizasyonlarına, telekomünikasyon operatörlerine, yalnızca Kullanıcı’nın Kamu İhale Anlaşması’nı kullanarak sitede oluşturduğu başvuruları yerine getirmek amacıyla devretme hakkına sahip olduğunu kabul eder.

5.3. Kullanıcının kişisel verileri, yalnızca gerekçelerle ve mevcut mevzuatın öngördüğü şekilde yetkili devlet yetkililerine devredilebilir.

6. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Kullanıcı kabul eder:

6.1.1. Siteyi kullanmak için gerekli kişisel veriler hakkında doğru ve doğru bilgiler verin.

6.1.2. Bu bilgilerde bir değişiklik olması durumunda kişisel verilerde sağlanan bilgileri güncelleyin veya tamamlayın.

6.1.3. Sitede saklanan gizli verilerine erişimi korumak için adımlar atın.

6.2. Site yönetimi şunları taahhüt eder:

6.2.1. Elde edilen bilgileri yalnızca bu Gizlilik Politikasının 4. fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanın.

6.2.2. Kullanıcının kişisel verilerini ifşa etmemek hariç, s. 5.2. ve 5.3. Bu Gizlilik Politikasının Açıklaması.

6.2.3. Güvenilmez kişisel veriler veya yasa dışı eylemler olması durumunda, doğrulama süresi için kişisel veri konularının haklarının korunması için, Kullanıcının veya yasal temsilcisinin veya yetkili organının isteği veya talebi anından, ilgili Kullanıcı ile ilgili kişisel verilerin bloke edilmesini sağlayın.

7. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

7.1. Site yönetimi, Kullanıcı Kişisel Verilerinin, aksi belirtilmedikçe, geçerli yasa uyarınca kasıtlı olarak ifşa edilmesinden sorumludur. 5.2., 5.3. ve 7.2. Bu Gizlilik Politikasının Açıklaması.

7.2. Kişisel Verilerin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda, bu gizli bilgiden Site İdaresi sorumlu değildir:

7.2.1. Kayıp veya ifşa edilmeden önce kamu malı oldu.

7.2.2. Site Yönetimi tarafından alınmadan önce üçüncü bir kişiden alınmıştır.

7.2.3. Site dosyalarına yetkisiz erişim ile üçüncü taraflarca elde edildi.

7.2.4. Kullanıcının izni ile açıklanmıştır.

7.3. Kullanıcı, ilgili yasaya uygun olarak sağlanan Kişisel Verilerin yasallığından, doğruluğundan ve doğruluğundan sorumludur.

8. TARTIŞMA ÇÖZÜMÜ

8.1. Web Sitesi Kullanıcısı ile Web Sitesi Yönetimi arasındaki ilişkiden kaynaklanan anlaşmazlıklar için mahkemeye başvurmadan önce, bir talepte bulunmak (anlaşmazlığın gönüllü olarak çözümü için yazılı bir teklif) zorunludur.

8.2. Talebin alındığı tarihten itibaren 30 takvim günü içerisinde talep alan alıcı, talep sahibine talep değerlendirmesinin sonuçları hakkında yazılı olarak bildirir.

8.3. Anlaşmaya varılmazsa, anlaşmazlık ilgili yasaya uygun olarak yargı makamına sunulacak.

8.4. Mevcut mevzuat bu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı ile Site Yönetimi arasındaki ilişki için geçerlidir.

9. EK KOŞULLAR

9.1. Site yönetimi, Kullanıcının izni olmadan bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9.2. Gizlilik Politikasının yeni baskısı tarafından aksi belirtilmedikçe, Sitede yayınlandığı andan itibaren yeni bir Gizlilik Politikası yürürlüğe girer.